We maken een onderscheid naar de volgende AVI-niveaus:

  • AVI- start
  • AVI M3  – midden groep 3
  • AVI E3   – eind groep 3
  • AVI M4  – midden groep 4
  • AVI E4   – eind groep 4
  • AVI M5  – midden groep 5
  • AVI E5   – eind groep 5
  • AVI M6  – midden groep 6
  • AVI E6   – eind groep 6
  • AVI M7  – midden groep 7
  • AVI E7   – eind groep 7
  • AVI plus – groep 8