In groep drie leert uw kind echt lezen. Het eerste half jaar staat in het teken van het leren van de basis. Gedurende groep 3 worden de woorden en zinnen complexer en minder ‘klankzuiver’.

Het leren van de letters en de juiste koppeling tussen de klank en letter.

Uw kind leert eerst 34 ‘letters’: de 26 letters uit het alfabet en de ‘tweetekenklanken’ als /ie/ en /ei/. We leren kinderen dat bij de letter d de klank /duh/ hoort. We hebben het daarom ook over de letter /duh/ en niet over de /dee/. Het leren van de juiste klanken bij de letters is een belangrijke stap om woorden te leren lezen.

Het lezen van eenvoudige woorden

Hakken en plakken. De letters van een woord worden één voor één verklankt en dan als één woord uitgesproken: /duh/ /oo/ /sss/ ,   doos. Een andere techniek is het ‘zoemend’ lezen dat het makkelijker maakt om een woord in één keer te lezen. De klanken van de letters worden als het ware aan elkaar geplakt en niet meer los uitgesproken: /vvv/i/sss/.

Het direct herkennen van woorddelen en woorden

Uw kind leert eerst correct lezen. Dan volgt het leestempo. Hoe vaker uw kind oefent met lezen, hoe eerder hij of zij een woord(deel) herkent. Bij directe herkenning hoeft het woord niet per letter gelezen te worden. School besteedt veel aandacht aan dit vlot leren lezen, door bijvoorbeeld het lezen van wisselrijtjes, waarin telkens maar één letter verandert. Ook het regelmatig lezen van korte zinnen en teksten helpt uw kind een betere lezer te worden.

Complexere woorden

Na de eerste fase gaat uw kind aan de slag met meer complexere woorden. Denk aan woorden met medeklinkercombinaties als ster of hert of afwijkende lettercombinaties als ng, aai of ch in woorden als bang, kraai en lach. De complexere woorden zijn lang niet altijd klankzuiver, ‘hakken’ en ‘plakken’ is niet meer mogelijk.

Twee lettergrepen

In de laatste fase van het leren lezen in groep drie staan woorden met twee lettergrepen centraal. Eenvoudig samengestelde woorden als boomhut, maar ook lastigere woorden als lopen of koning. Uw kind leert de woorden te doorzien en doorgronden en de uitspraak van de verschillende woorden of woorddelen te herkennen.

Op welke niveau uw kind leest, kan worden uitgedrukt in een AVI-niveau. Lees hier meer over AVI lezen.