Net als op school …

Prins Bof en de magie van leren lezen kent dezelfde opbouw als op school. Uw kind start met dezelfde letters. De app houdt rekening met de meest voorkomende volgorde in het onderwijs.

De app bestaat uit vijf niveaus. Op elk niveau verdient uw kind punten bij het succesvol afronden van een oefening. Bij voldoende punten gaat uw kind door naar het volgende niveau. Bij een nieuw niveau komen er nieuwe letters, woorden en/of oefeningen bij. Vanaf niveau twee oefent uw kind bijvoorbeeld ‘klankzuivere’ woorden. Dit zijn woorden waarin de letters in het woord hetzelfde klinken als wanneer ze los worden uitgesproken. Bijvoorbeeld roos,  /rrr/ /ooo/ /sss/,  roos. Op niveau vier volgen woorden met medeklinkercombinaties zoals slak en lamp. Het lezen van wisselrijtjes is een uitbreiding van de “slangen”-oefening op niveau vijf. Deze oefening traint het direct herkennen van woorddelen en woorden.

Ondersteuning

Uw kind kan tijdens het maken van de oefeningen altijd gebruikmaken van extra hulp. Door te tikken op het vraagteken krijgt uw kind net dat extra beetje hulp dat nodig is om verder te gaan met de oefening. Dit varieert van het oplichten van een letter tot hulp om uw kind zelf tot het juiste antwoord te laten komen.

Aanwijshulp

Het zelf lezen van het verhaaltje ‘Prins Bof wil een ster’ is één van de hoogtepunten voor uw kind. In deze leesoefening is ondersteuning opgenomen in de vorm van een ‘aanwijshulp’ en auditieve ondersteuning. Door een vinger onder de zin te plaatsen en mee te bewegen tijdens het lezen, wordt het te lezen woord rood gemarkeerd. Lukt het niet om het aangewezen woord te lezen, dan hoort uw kind door op het vraagteken te tikken de losse letters van het woord en het gehele woord.

Ouderpagina

Prins Bof en de magie van leren lezen bevat meer dan 120 woorden. Uw kind kan dus volop oefenen. Via de ouderpagina van de app volgt u de vorderingen. U kunt eventueel het niveau aanpassen en uw kind al met nieuwe letters en woorden laten oefenen. Het aanpassen van het niveau is niet noodzakelijk. Doordat wordt bijgehouden of de oefeningen met succes worden afgerond, signaleert de app wanneer uw kind toe is aan een nieuw niveau.

Kijk bij de veelgestelde vragen voor verdere details, zoals bijvoorbeeld de werking van de hulpfuncties.

Kijk bij leesonderwijs als u meer wilt weten over het leren lezen op school.

Download_on_the_App_Store