Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Wat betekenen de buttons in de app?

Het vraagteken geeft toegang tot de hulpfunctie. Welke hulp uw kind krijgt, verschilt per oefening. Wanneer uw kind het boek aantikt, wordt een deel van het verhaal van de kleine prins Bof verteld. Bij de laatste oefening, de leesoefening, wordt bij het aantikken van het boek de bladzijde waar uw kind is voorgelezen. Met het pijltje kan uw kind altijd terugkeren naar de startpagina. De i-button op de startpagina geeft toegang tot de ouderpagina.

Terug naar boven

Hoe werkt de hulpfunctie in de app?

Wanneer uw kind moeite heeft met een oefening dan kan het altijd gebruikmaken van de hulpfunctie door te tikken op het vraagteken. Bij de verschillende oefeningen wordt de volgende hulp geboden:

Sterrenhemel niveau 1 t/m 5 “Kijk goed naar de letter in de maan. Welke letters in de sterren zijn hetzelfde?”
Vlinders niveau 1 t/m 5 De gevraagde letter licht groen op. De juiste letter kan alsnog worden gekozen.
Slangen niveau 1 t/m 4 Het gezochte woord wordt herhaald door middel van hakken en plakken, bijvoorbeeld  /r/ /oo/ /s/,  roos.
Slangen niveau 5 “Probeer het woord te lezen met de verschillende letters. Bij welke letter klopt het woord?”
Spiegel niveau 1 t/m 4 Het gezochte woord wordt herhaald door middel van hakken en plakken, bijvoorbeeld  /r/ /oo/ /s/,  roos.
Spiegel niveau 5 Het plaatje van het gezochte woord verschijnt in de spiegel.
Leesoefening (boek) Het gekozen (rode) woord wordt gehakt en geplakt aangeboden.

Terug naar boven

Welke letters en woorden horen bij welk niveau?

Bij elk niveau worden nieuwe letters en/of woorden aangeboden:

  • Niveau 1:   b - e - i - m - n - p - r - s - t - v - aa - ee - oo
  • Niveau 2:   a - d - h - k - o - u - w - z - ij - oe
  • Niveau 3:   g - j - l - au - ie - ei - eu - ou - ui - uu

De aangeboden woorden op niveau 1 t/m 3 zijn klankzuivere woorden samengesteld uit de letters van het huidige niveau en/of de voorgaande niveaus. Dit zijn altijd (m)k(m)-woorden, oftewel woorden met maximaal één medeklinker, een klinker en weer één medeklinker. Op niveau 4 en 5 komen daar woorden met medeklinkercombinaties bij, dus met de vormen mmkm, mkmm en mmkmm.

Terug naar boven

Wanneer verdient mijn kind punten?

Het aantal opdrachten verschilt per oefening. Voor elke oefening geldt dat uw kind minimaal 80% goed moet maken om een punt te verdienen. Uw kind herkent aan het rode cirkeltje bovenaan of een punt nog haalbaar is. Wanneer het rode cirkeltje vol is, zijn er te veel fouten gemaakt.

Terug naar boven

Mijn kind mag bij het maken van de wisselrijtjes (niveau 5) maar twee fouten maken? Klopt dit?

Er wordt gekeken of uw kind zonder fouten een wisselrijtje kan maken. Wanneer er eenmaal een fout is gemaakt in één rijtje, dan wordt deze fout geteld. Maakt uw kind in hetzelfde rijtje nog een fout, dan wordt dat niet als een extra fout gerekend.

Terug naar boven

Wanneer is een niveau afgerond?

Bij elke oefening kan een kind vijf punten verdienen. Dit ziet u ook terug op de startpagina. Wanneer bij alle oefeningen vijf punten zijn behaald, komt het volgende niveau vrij.

Terug naar boven

Kan ik zien wat de vorderingen zijn van mijn kind?

Ja, via de i-button op de startpagina komt u terecht op de ouderpagina van de app. Hier ziet u hoeveel van de letters of woorden van een bepaalde groep uw kind met succes heeft geoefend. Groep 1 bevat bijvoorbeeld de volgende dertien letters:   b, e, i, m, n, p, r, s, t, v, aa, ee, oo. Speelt uw kind het spel met de sterrenhemel en maakt het bij beide letters niet teveel fouten, dan heeft het 2 van de 13 letters succesvol geoefend.

Terug naar boven

Hoe kan ik het niveau van de oefeningen aanpassen?

Wanneer u het idee heeft dat uw kind aan een moeilijker niveau toe is, kunt u via de ouderpagina (i-button) op de startpagina van de app het niveau aanpassen. Gebruik daarvoor de knop ‘niveau +/-’. Bij het terugzetten naar niveau 1 worden alle instellingen en scores gewist.

Terug naar boven

Mijn kind is op niveau 5, maar op de ouderpagina verandert de score bij de slangen niet meer. Klopt dit?

Ja, dit klopt. Op niveau 5 worden er bij de slangen wisselrijtjes aangeboden. Er wordt dus niet meer naar losse woorden gekeken. Wilt u weten of uw kind de losse woorden wel beheerst? Kijk dan naar de resultaten bij de spiegel. Bij dit spel worden namelijk alle woorden uit alle groepen aangeboden.

Terug naar boven

Welke gegevens verzamelt de app?

De app wisselt op geen enkele manier gegevens uit met de buitenwereld. Tijdens het spelen worden alleen gegevens verzameld over de gemaakte oefeningen. Deze gegevens worden samen met de app op de ipad bewaard. Wanneer het niveau wordt teruggezet naar niveau 1, worden alle oefengegevens gewist. Wanneer de app verwijdert wordt, verdwijnen ook alle vastgelegde oefengegevens.

Terug naar boven

Is de app ook beschikbaar voor tablets waar Android op draait?

Nee, de app is alleen aan te schaffen via de App Store.

Terug naar boven

Draait de app op alle iPhones* en iPads*?

Prins Bof en de magie van leren lezen is speciaal ontwikkeld voor de iPad*. Het is dus niet mogelijk om de app te spelen op een iPhone* of iPod touch*. De app draait op alle iPads vanaf model iPad2 en met iOS*-versie 7.1 of hoger.

Terug naar boven

Ik hoor geen geluid bij het spelen van de app. Hoe kan dit?

Controleer de volume-instelling van uw iPad, een instelling op de helft van het maximum volume is prima in een rustige ruimte. Kijk ook of de zijschakelaar niet is ingesteld op ‘geluid uit’.

Terug naar boven

 

*iPhone, iPad, iPod touch and iOS zijn handelsnamen van Apple Inc., geregistreerd in de U.S. and andere landen.

 

Download_on_the_App_Store