‘Mama, dit is mijn letter!’

De interesse in letters ontstaat vaak spontaan. Kinderen willen de wereld om zich heen begrijpen. Opeens ontdekt uw kind de letters van zijn of haar eigen naam in andere woorden. Op school hangen de letters in de klas. Het plezier van uw kind is vaak aanstekelijk. Samen letters ontdekken en oefenen met lezen. U ziet hoe de wereld van uw kind weer een stukje groter wordt.

(Voor)lezen

School besteedt veel aandacht aan leren lezen. Dit begint al in de kleuterklas. De nadruk ligt nog niet op het zelf lezen, maar op de zogenaamde ‘beginnende geletterdheid’. Zo is het voorlezen van een prentenboek niet alleen leuk en gezellig. Uw kind leert onbewust nog veel meer. Een boek lees je van voor naar achter en de omslag voorspelt iets van het verhaal. Ook klanken en vormen krijgen veel aandacht in groep 2. Welk woord rijmt op roos? Welke klank hoor je vooraan bij het woordje boom? Waar staat dezelfde letter als op het plaatje? Kinderen zetten ongemerkt de eerste stappen op weg naar leren lezen.

Zelf leren lezen

In groep 3 leert uw kind zelf lezen. Het leren van letters en bijbehorende klanken is een belangrijke stap. Zo leren kinderen dat de b staat voor de klank /buh/ en niet voor /bee/. Door de letters ‘klankzuiver’ aan te leren, kan uw kind geschreven woorden ‘verklanken’ en lezen: /buh/ /oo/ /mm/,  boom. Na het leren van de letters en eenvoudige woorden, worden de woorden moeilijker. Het direct herkennen van woorden en het leestempo worden belangrijker. Vlot en goed leren lezen is iets waarin de school veel investeert. Maar laten we het allerleukste niet vergeten; uw kind is klaar om een wereld vol boeken te ontdekken!

Lees meer over het leren lezen in groep 1 en 2.

Lees meer over het leren lezen in groep 3.