Kids in Flow verzamelt geen persoonsgegevens, zoals e-mailadressen of locatiegegevens van de gebruikers van haar website en apps. Wel bewaren we informatie die u ons via de formulieren op onze site verstrekt over de werking van de apps en uw waardering. Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken voor anonieme quotes.

Tijdens het spelen van apps kunnen gegevens verzameld worden over de gemaakte oefeningen, bijvoorbeeld om de voortgang voor ouders zichtbaar te maken. Als deze functie aanwezig is, vindt u dat terug in onze beschrijving van de app. Deze gegevens zijn anoniem en worden samen met de app op de iPad/iPhone* bewaard. Als u een back-up maakt van de iPad/iPhone worden deze gegevens in de back-up bewaard. Wanneer een app verwijderd wordt, verdwijnen alle vastgelegde oefengegevens op de iPad/iPhone. Ze kunnen dan nog wel samen met de app in een back-up aanwezig zijn.

De apps wisselen op geen enkele manier gegevens uit met de buitenwereld. In de apps worden ook geen advertenties getoond.

Wanneer u een vraag heeft over onze apps of de andere diensten van Kids in Flow dan kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier. De informatie die uw verstrekt wordt alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden.
 

*iPhone en iPad zijn handelsnamen van Apple Inc., geregistreerd in de U.S. and andere landen.