Oefening baart kunst. Dat geldt zeker voor het leren lezen. Maar welk boek is geschikt voor uw kind? Wat kan hij of zij al zelf lezen? Dat is soms best lastig om in te schatten. De indeling in AVI-niveaus helpt u een inschatting te maken. Zit uw kind een half jaar in groep 3, dan wordt verwacht dat hij AVI M3 kan lezen. M3 staat in dit geval voor midden groep 3.  Wanneer het AVI-niveau getoetst wordt, krijgt hij of zij dus een tekst op AVI M3.

AVI-toetsen
Op school wordt veelal twee keer per jaar getoetst op welke AVI-niveau uw kind leest. Dit betekent dat gekeken wordt hoe goed uw kind teksten van een bepaald niveau kan lezen. Kan uw kind binnen een bepaalde tijd zonder teveel fouten de tekst lezen, dan wordt het niveau beheerst. Het niveau van de tekst wordt onder andere bepaald door de lengte van de zinnen en de woorden. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig. Anderen lezen al op een hoger niveau. Bij het toetsen van het AVI-niveau wordt daarom altijd gekeken tot op welk niveau het uw kind lukt om een tekst vlot en goed te lezen.

Een goed boek
Wanneer u een geschikt boek zoekt, vraag dan aan de leerkracht op welk AVI-niveau uw kind leest. Zo weet u bij het uitzoeken van een boek in de bibliotheek of in de boekhandel gelijk of u een boek in handen heeft dat uw kind alleen kan lezen of misschien met een beetje extra hulp wanneer het een niveau hoger is. Zo is de kans het grootst dat uw kind plezier beleeft aan het lezen van een boek. Zonder leesplezier wordt lezen een zware opdracht.